H6 STUDIO

Branding Consultancy

EN

H6 Studio is committed to put together the information provided via the website, newsletters, print and otherwise, as carefully and fully as possible.

We do not guarantee that all information is complete, accurate or current.

H6 Studio is not liable for any direct or indirect damages resulting from the use of the information provided.

All communications are protected by copyright and are only intended for the addressee or the visitor of the website.
Nothing in these expressions may in any way be reproduced, copied or otherwise disclosed.

Home

NL

H6 Studio doet er alles aan om de informatie die wordt verstrekt via de website, nieuwsbrieven, drukwerk en andere wijze, zo zorgvuldig en volledig mogelijk samen te stellen.

Wij staan echter niet garant voor het feit dat alle informatie compleet, accuraat of actueel is.

H6 Studio is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verstrekte informatie.

Alle uitingen zijn beschermd door de auteurswet en zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website.
Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.

Home

error: