H6 STUDIO

Branding Consultancy

EN

At H6 Studio we take your privacy very serious and your information is handled with care.

Information use.
Your data will be used to:

  • Provided services and products to invoice
  • Inform you about the offers and services
  • Service improvement

Information Store.
We will do everything to assure that your information will in no way be made ​​available to third parties. The data is not made public, not borrowed, rented or sold.

Home

NL

Bij H6 Studio wordt uw privacy heel serieus genomen en uw verstrekte informatie wordt zorgvuldig behandeld.

Gebruik informatie.

Uw gegevens worden gebruikt om:

  • Geleverde diensten en producten te factureren
  • U te informeren over de aanbod en diensten
  • Service te verbeteren

Bewaren informatie.

Wij doen er alles aan zodat uw gegevens op geen enkele manier ter beschikking gesteld zullen worden aan derden. De gegevens worden niet openbaar gemaakt, niet uitgeleend, verhuurd of verkocht.

Home

error: